Najważniejsze daty

Nowości w galerii

Najnowsze filmy

Programy

logo mistrzowie2

 

logo maly mistrz

Innowacje

Najważniejsze daty

  


 

z 01

20.09.1960

Szkoła Podstawowa nr 74 rozpoczyna swoją działalność.
Jej organizatorem, a zarazem pierwszym kierownikiem zostaje
mgr Zygmunt Czarnota.
(24 oddziały, 980 uczniów, 36 nauczycieli)

 
 

z 02

01.09.1963

Stanowisko kierownika, a później dyrektora szkoły obejmuje
mgr Bronisław Pilarski.

 
 

z 03a

27.05.1967

Nadanie szkole imienia radzieckiego kosmonauty Władymira Komarowa.
Od tego czasu na stałe do tradycji szkoły weszły:
patron, sztandar, hymn szkoły, odznaki wzorowego ucznia, dyplomy dla najlepszych absolwentów szkoły, puchar przechodni, listy pochwalne dla rodziców.

 
 


 

1963-1969

Dynamiczny wzrost liczebności uczniów;
w 1969 - 32 oddziały, 1230 uczniów.

 
 


 

1969-1985

W tym okresie notuje się ożywienie wszechstronnej działalności szkoły:
 - wyasfaltowanie boiska rekreacyjnego,
 - założenie parkanu,
 - wykonanie łącznika między szkołą a salą gimnastyczn?
 - uruchomienie pracowni zajęć praktyczno-technicznych chłopców 
     i dziewcząt,
 - tworzenie klasopracowni z pełnym wyposażeniem,
     (klasopracownia kl. I, następnie kl. II i III, j. polskiego, biologii,
     historii, wychowania muzycznego),
 - utworzenie półinternatu,
 - zorganizowanie pierwszego oddziału przedszkolnego w budynku
     szkoły.

 
 


z 04a

05.11.1985

Szkoła obchodzi uroczystość 25. lecia istnienia.

 
 


 

01.01.1989

Dyrektorem szkoły zostaje mgr Halina Hain.

 
 


 

02.04.1990

Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie zmiany patrona szkoły (szkoła od tego momentu funkcjonuje bez patrona).

 
 


 

1992

Nawiązanie kontaktu ze Specjalną Szkołą Podstawową nr 105

 
 


 

1992 - 1993

Odbyły się cztery edycje turnieju sportowego rodzice-dzieci

 
 


 

24.04.1993

Spotkanie założycielskie parlamentu uczniów.
Naszą społeczność uczniowską reprezentowali:
Jacek Zakrzewski i Adam Górny, który wszedł w skład utworzonego parlamentu.

 
 


 

1994

Z inicjatywy nauczyciela naszej szkoły mgr Zbigniewa Maleńczyka
do kalendarza imprez szkolnych wprowadzono Miejski Konkurs Języka Angielskiego przekształcony w roku szkolnym 1994/95 w Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

 
 


 

01.09.1999

Wprowadzenie reformy oświaty

 
 


 

1999-2000

Szkołę opuszczają ostatni absolwenci ośmiolatki i pierwszy rocznik szóstoklasistów.

 
 


 

30.08.2000

Zostaje podjęta Uchwała Rady Pedagogicznej o rozpoczęciu działań mających na celu wybranie nowego patrona szkoły.

 
 


 

06.11.2000

Prawybory patrona

 
 


 

18.01.2001

W wyniku głosowania uczniów, nauczycieli i rodziców patronem szkołyzostaje wybrany Mikołaj Kopernik

 
 


 

10.02.2001

Zaopiniowanie przez Radę Pedagogiczną wyników wyborów.

 
 


 

04.12.2001

Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie nadania szkole 
im. Mikołaja Kopernika

 
 


 

19.04.2002

Uroczystość nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika

 
 

 

Udostępnij

Udział w akcjach

Partnerzy