Program Mały Mistrz

Nowości w galerii

Najnowsze filmy

Programy

logo mistrzowie2

 

logo maly mistrz

Innowacje

Program Mały Mistrz

logo maly mistrzW roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do programu Mały Mistrz. 

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu  zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.

Głównymi celami stawianymi przed programem Mały Mistrz są:

Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III.
Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.
Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową.
Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.
Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.
Zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

Więcej można poczytać na stronie: www.malymistrz.pl

Hanna Strzelecka

 

 

Udostępnij

Udział w akcjach

Partnerzy