Od grosika do złotówki

Nowości w galerii

Najnowsze filmy

Programy

logo mistrzowie2

 

logo maly mistrz

Innowacje

Od grosika do złotówki

od-grosika-do-zlotowki

Program „Od grosika do złotówki” adresowany jest do uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Propozycje zawarte w Programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji ekonomicznej najmłodszych.

 

Uzupełnieniem projektu jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych program „Moje finanse” realizowany wspólnie przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy. Razem z realizowanym przez Fundację w gimnazjach programem „Ekonomia na co dzień” stanowią spójny system kształcenia finansowego od edukacji wczesnoszkolnej, poprzez gimnazja, aż do ostatniego etapu kształcenia, czyli szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Program ma na celu:

  • - ukształtowanie u dzieci umiejętności z zakresu gospodarowania pieniędzmi, m.in. ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy też oszczędzaniu,
  • - umożliwienie uczniom poznawania świata finansów osobistych,
  • - wspomaganie ich samodzielności uczenia się,
  • - inspirowanie dzieci do realizowania własnych pomysłów,
  • - rozbudzanie ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji.

Program „Od grosika do złotówki” został skonstruowany tak, by sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy z zakresu gospodarowania finansami oraz kształtowania umiejętności i postaw uczniów był dostosowany do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci.

Podejmowane w ramach Programu działania mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów, a stawiane dzieciom zadania umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze. Uczniowie zyskują możliwość podejmowania zadań o różnym stopniu trudności, których celem jest stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności w podejmowaniu decyzji finansowych, umacnianie wiary we własne siły i możliwości oraz zachęcanie do realizacji zamierzonych celów.

Zgodne z założeniami nowej podstawy programowej treści nauczania, zawarte w projekcie „Od grosika do złotówki”, obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo-zdrowotną, społeczno-etyczną, muzyczno-ruchową oraz plastyczno-techniczną. Dzięki temu nauczyciel, za zgodą dyrekcji i rodziców, może włączyć projekt w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej.

Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje własny „Dziennik podróży”, w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań.

Wdrażanie programu jest również podstawą do wspólnych działań rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka. Dzieci wracają do domu i proszą opiekunów o rozmowę na temat związany z treścią zajęć, umieszczony na naklejce, którą otrzymują, np. „Porozmawiaj ze mną, czy reklama ma wpływ na nasze zakupy”.

W trakcie podróży jest też czas, w którym rodzice pełnią rolę konsultantów i w ciągu 14 dni dokonują analizy, w jakiej dziedzinie ich dziecko oszczędza najlepiej. Wnioski z tych obserwacji stanowią bazę do dalszej pracy nauczyciela i uczniów. Podróżując po Galaktyce Oszczędzania opracowują strategie działań, aby nie dać się wciągnąć do czarnej dziury, która pochłania wszystkie finanse.

Informacje o projekcie.

Rok 2007/2008 realizowany przez p. Jolantę Czereśniowską i p. Ewę Stelmaszyk

Rok 2008/2009 realizowany przez p. Dorotę Janicką i Rittę Sadoch

Rok 2009/2010 realizowany przez p. Renatę Biegałę i p. Barbarę Chmielewską–Banos

Rok 2010/2011 realizowany przez p. Iwonę Nowicką – Korobacz i p. Izabelę Pleban

Rok 2011/2012 realizowany przez p. Renatę Biegałę, p. Barbarę Chmielewską–Banos, p. Alinę Potrawiak, p. Rittę Sadoch, p. Dorotę Janicką i p. Ewę Stelmaszyk

Rok 2012/2013 realizowany przez p. Magdalenę Bolewską, p. Iwonę Nowicką – Korobacz i p. Izabelę Pleban

Rok 2013/2014 realizowany przez p. Dorotę Janicką, p. Rittę Sadoch i p. Ewę Stelmaszyk

Udostępnij

Udział w akcjach

Partnerzy