Skład Rady Rodziców

Nowości w galerii

Najnowsze filmy

Programy

logo mistrzowie2

 

logo maly mistrz

Innowacje

Skład Rady Rodziców

rrRada Rodziców to reprezentacja wszystkich Rodziców i Opiekunów dzieci uczących się w naszej Szkole. Jesteśmy organem niezależnym od struktur Szkoły, ale ściśle z nią współpracujemy. Nie tylko gromadzimy (przede wszystkim z wpłat Rodziców) fundusze i samodzielnie nimi zarządzamy, dbając o prawidłowe wydatkowanie na potrzeby uczniów, ale współpracując z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną chcemy również mieć wpływ na wychowanie i bezpieczeństwo naszych dzieci, a także na jakość ich nauczania.

Od kilku lat z coraz większym powodzeniem staramy się integrować społeczność Rodziców, wyznając zasadę, że głos Rodziców słyszany w szkole wzmacnia głos uczniów!

Zachęcamy wszystkich Rodziców do współpracy i włączenia się w prace Rady oraz zgłaszanie pomysłów, uwag i propozycji.

 

Skład Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika

Funkcja   Nazwisko i imię   Klasa   e-mail
Przewodnicząca RR   Sylwia Miętkiewicz   4c    
Z-ca Przewodniczącego RR   Diana Borowik   6a    
Sekretarz   Ewa Kroma    5a    
Skarbnik   Renata Zachciał   4b    
Komisja skrutacyjna   Ewa Kroma   5a    
    Monika Olejniczak   3b    
    Kinga Polaczyk   5a    

 

KONTAKT

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika
ul. Trybunalska 17/25
60-325 Poznań

 

Konto bankowe Rady Rodziców

 

PBO BP

Numer rachunku: 72 1020 4027 0000 1702 1184 6856

 

Udział w akcjach

Partnerzy